fill-1-copy-3 fill-1-copy-2 fill-1-copy-4 fill-1-copy-6 fill-1-copy-7 fill-1-copy-5 fill-1-copy fill-1 fill-1-copy-8
Ongoing

Persikvalifikuok IT

388+ attendees
480h per course
Date
2020 - 2023

Supported by the European Social Fund, the project ‘Persikvalifikuok IT’ aims to address the shortage of information technology (IT) specialists and low labor force competitiveness in Lithuania. Although the number of professional developers in the country has been steadily growing, it still doesn’t satisfy the market demand. Moreover, junior programmers often lack practical coding knowledge and there is a shortage of developers eager to work with specific or less commonly used programming languages as well as apply the most innovative technological solutions, such as big data analysis and artificial intelligence (AI).

In an attempt to tackle the aforementioned labor market challenges, ‘Persikvalifikuok IT’ organizes free training in Vilnius and Kaunas municipalities. The training provides all the necessary theoretical and practical knowledge for those wishing to start a career as a junior developer or developer. In addition, all training participants can get recruitment support upon completion of the training.

The participants of the project ‘Persikvalifikuok IT’ can choose between two types of trainings:

  1. Retraining, targeted at those wishing to change their profession. Trainings are divided according to specific programming languages (JAVA, Front-end, .NET (C#), Fullstack iOS, (Swift)), in which the lack of specialists is the most challenging.
  2. Raising skills, targeted at professional developers wishing to specialize in the fields of AI or big data analysis.

The project in numbers:

  • It is planned to train as many as 25 groups;
  • Duration of the training course approximates 480 hours;
  • At least 288 people should be trained in the first type courses, at least 100 – in the second type courses.

The project should be implemented by July 23, 2023. The total value of the project is 1,943,682.76 euros, the entire amount is financed by the European Social Fund.

____________________________________________________________________________________________

Europos socialinio fondo lėšomis vykdomas projektas „Persikvalifikuok IT“ siekia spręsti informacinių technologijų (IT) specialistų trūkumo bei žemo šalies darbo jėgos konkurencingumo problemas. Nors pastaruoju metu programuotojų pasiūla Lietuvoje auga, ji vis dar mažesnė už paklausą. Pradedantieji specialistai stokoja praktinių žinių, taip pat trūksta specifinių kompetencijų turinčių specialistų – pavyzdžiui, išmanančių rečiau naudojamas programavimo kalbas ar turinčių patirties taikant naujausias technologijas – dirbtinio intelekto, didžiųjų duomenų apdorojimo sprendimus.

Bandant sumažinti darbo rinkoje egzistuojantį paklausos ir pasiūlos atotrūkį, projekto „Persikvalifikuok IT“ komanda Vilniaus ir Kauno savivaldybėse organizuoja nemokamus mokymus, kurių dalyviams suteikiamos visos reikiamos teorinės ir praktinės žinios, būtinos siekiant gauti jaunesniojo programuotojo arba programuotojo darbą. Visi, baigę mokymus, gali pasinaudoti ir įdarbinimo paslaugomis.

„Persikvalifikuok IT“ dalyviai gali rinktis iš dviejų tipų mokymų:

  1. Perkvalifikavimo mokymai, skirti įvairių profesijų atstovams. Mokymai išskiriami pagal konkrečias programavimo kalbas – JAVA, Front-end, .NET (C#), „Fullstack“ iOS, (Swift). Šių programavimo kalbų specialistų trūkumas šiuo metu rinkoje – didžiausias.
  2. Kvalifikacijos kėlimo mokymai, skirti esamiems programuotojams, norintiems įgyti specializuotų programavimo žinių dirbtinio intelekto arba didžiųjų duomenų analizės srityse.

Įdomu tai, kad:

  • užsiėmimus planuojama organizuoti net 25 mokymų grupėms;
  • vieno mokymų kurso trukmė – apie 480 valandų;
  • pirmojo tipo kursus turėtų baigti bent 288 asmenys, antrojo tipo kursus – ne mažiau 100.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m. liepos 23 dienos. Bendra projekto vertė – 1.943.682,76 eurai, visa suma yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

_______________________________________________________________________________________

Explore

Other Projects

Ongoing

B-Hub for Europe

Accelerate your business with blockchain technologies!

150+ startups
2500+ impacted people
ONGOING

Space Hubs

SUN encourages the development of sustainable
European level initiatives for
startups and scaleups in the space industry.

80 startups
40+ mentors
25+ events